Geschiedenis Gottmer

Kort ontstaan

Vanaf de oprichting in 1938 tot de dag van vandaag neemt Gottmer Uitgevers Groep een bijzondere plek in de boekenbranche in. Dit komt mede door haar zelfstandigheid en het familiekarakter. Waar het ooit klein begon, zijn we nu uitgegroeid tot een middelgrote uitgeverij. We zijn trots op onze vele verrassende, uitdagende en mooie uitgaven die we maken voor alle nieuwsgierige kinderen en volwassenen in Nederland en België. We streven daarbij continu naar vernieuwing, vooruitgang en kwaliteit.

Ons verhaal - Afbeelding oude drukkerij_300dpi-min (1)

Milieu, maatschappij en mensen

Als uitgeverij heeft Gottmer Uitgevers Groep een belangrijke band met verschillende mensen, met de maatschappij en ook met het milieu. We willen die band op een zo verantwoord mogelijke manier onderhouden. Daarom beschouwen we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een vanzelfsprekend onderdeel van onze visie op het uitgeven.

Uitgeven heeft impact op het milieu. We streven echter naar een zo duurzaam mogelijke oplossing voor de materialen die we gebruiken en we verzetten ons tegen verspilling. Onze band met de maatschappij is onmiskenbaar. Als Haarlemse uitgeverij ondersteunen we lokale culturele activiteiten. Daarnaast helpen we organisaties die zich inzetten voor leesbevordering. Zonder menselijke band, kunnen we niet bestaan. Daarom voelen we de verantwoordelijkheid om al onze relaties te koesteren op een open, inclusieve en diverse manier.

Gottmer Uitgevers Groep heeft zich aan het Handvest voor Toegankelijk Publiceren gecommitteerd. Hiermee spannen we ons in om onze e-books en andere digitale publicaties zo toegankelijk mogelijk te maken voor blinden, slechtzienden en mensen met een andere leesbeperking.